กำหนดการ

 

วันที่ 16 มิ.ย. 

16.00 น. ลงทะเบียนนักกีฬาทุกประเภท  ที่ชั้น 1 ตึกจุลจักรพงษ์

(ยกเว้นซุโดกุให้มาลงชื่อที่ห้องชมรม ชั้น4 สังเกตห้องที่มีถ้วยรางวัลเยอะๆ)

17.00 น. เริ่มการแข่งขันกีฬาจับหมูและหมากกระดานรอบที่ 1

 

วันที่ 17 - 24 มิ.ย. ดำเนินการแข่งทุกวันยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์  นักกีฬาต้องมาถึงสถานที่แข่งก่อน 16.30 น.

 

 

รายละเอียดการแข่งขันประเภทต่างๆ(อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 

Heartsbridge(จับหมู)

 

ประเภทของการแข่งขัน  เดี่ยว

กติกา

               1.    ให้แต่ละคณะส่งตัวแทนนิสิตชั้นปีที่1จำนวนไม่เกิน 4 คน ไม่จำกัดเพศ  ลงแข่งขัน

                2.    การแข่งขันจะแบ่งเป็น 2รอบ โดย

                      2.1     รอบที่1  จะแบ่งผู้แข่งขันเป็นสายละไม่เกิน 40 คน แล้วจะแข่งขันกันแบบสะสมแต้ม โดยจะแข่งแบบswiss จำนวนไม่น้อยกว่า 5 รอบ รอบละ8-12บอร์ด จากนั้น เอาผู้เล่นที่มีคะแนนสะสมสูงสุด และผู้เล่นที่ได้อันดับ2 ของแต่ละสายไล่ไปเรื่อยๆเข้าแข่งขันในรอบที่2 ต่อไปจนครบ 16 คน  ส่วนทีมที่เหลือตกรอบ

                      2.2     รอบที่2ทำการแข่งแบบเดียวกับรอบแรก เพื่อหาผู้ชนะเลิศที่ทำคะแนนได้สูงสุด                               

      2.3    ผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับเหรียญทอง อันดับที่2ได้เหรียญเงิน อันดับที่3ได้เหรียญทองแดง

3.    เมื่อจบการแข่งขันในแต่ละกระดานนักกีฬาจะต้องรายงานผลในกระดาษรายงานผลที่แนบมากับบอร์ดไพ่

4.    ผู้เล่นทุกคนที่นั่งอยู่ทิศเดียวกันจะได้ไพ่เหมือนกันทุกโต๊ะ เวลาคิดคะแนน จะคิดเปรียบเทียบเฉพาะคนที่นั่งอยู่ทิศเดียวกันเท่านั้น แล้วมาเปรียบเทียบด้วยscale IMPกับคะแนนมาตรฐานกลาง คนที่ทำคะแนนได้มากกว่าคะแนนมาตรฐาน ก็จะได้รับคะแนนตามสัดส่วน IMP ซึ่งคะแนนIMPนี้จะบวกสะสมไปเรื่อยๆทุกรอบการแข่งขัน

                5.กติกาการเล่นของจับหมูนั้น ให้ยืดตามกฎของชมรมบริดจ์และหมากกระดานดังนี้

                      5.1     แต้มต่างๆนั้นนับตามปกติ

                      5.2     เมื่อแรกเริ่มแล้วเราไม่มีหน้าโพธิ์แดงเลย ให้ถือว่าเล่นต่อไป ไม่ต้องแจกใหม่

                      5.3     ถ้าเล่นจบแล้ว เราไม่มีไพ่ที่มีแต้มเลย จะถือว่าแต้มของเราเป็น  +0  (ไม่ใช่ -50)

      5.4     ถ้ามีคนใดคนหนึ่งทำช้วนแล้ว (เก็บโพธิ์แดงได้ทุกใบ)  ถ้าเขาได้ Qโพธิ์ดำจะถือว่าเป็น +0  ส่วน J ข้าวหลามตัดยังมีค่าคงเดิม ( +100 )

                      5.5     ถ้ามีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ชมรมบริดจ์และหมากกระดาน

  Sudoku

กติกา

1.        ให้แต่ละคณะส่งตัวแทนนิสิตชั้นปีที่1 จำนวนไม่เกิน 4 คน

2.        การแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 รอบ

2.1 รอบคัดเลือก แข่งทั้งหมด 4 รอบ

2.2 รอบชิงชนะเลิศ

3.        ผู้เข้าแข่งขันต้องมาถึงและนั่งประจำโต๊ะแข่งขันที่ระบุไว้ตามเวลาที่กำหนด(16.30 น.) การแข่งขันในแต่ละรอบจะเริ่มพร้อมกัน หากผู้แข่งขันมาสายเกินกว่า 15 นาทีถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขันในรอบนั้นๆ

4.        ก่อนทำการแข่งขันในแต่ละรอบ ทางคณะกรรมการจะแจกกระดาษคำตอบให้นักกีฬาแต่ละคน และห้ามนักกีฬาเปิดดูก่อนที่ทางคณะกรรมการจะสั่งให้เริ่มทำ ถ้านักกีฬาเปิดก่อนทางคณะกรรมการจะตัดสินลงโทษ ตามที่เห็นสมควร

5.        เมื่อผู้แข่งขันทำข้อสอบเสร็จแล้วจะต้องส่งกระดาษคำตอบด้วยตนเองที่โต๊ะกรรมการ ทางกรรมการจะทำการบันทึกเวลาที่ท่านทำได้ และไม่สามารถแก้ไขคำตอบใดๆ ได้

6.        หลังจากที่ผู้แข่งขันส่งกระดาษคำตอบแล้ว ขอให้ออกจากบริเวณสนามแข่งขันทันที

7.        อนุญาตให้ใช้ปากกาสีน้ำเงิน  สีดำหรือดินสอ